• Update nieuw kunstgrasveld vv SVM

    Aangezien we veel vragen krijgen rondom de vernieuwing van ons kunstgrasveld volgt hier een korte update.

    De renovatie van ons kunstgrasveld staat momenteel volop in de steigers. Dit betekent dat de tekeningen, het bestek en de bodemonderzoeken afgerond zijn. De volgende stap is de aanbesteding en daarna wordt de opdracht verstrekt aan de aannemer.

    Zodra die opdracht gegeven is, weten weten we wanneer de werkzaamheden beginnen en de oplevering plaatsvindt.

    Ons streven is nog steeds dat het nieuwe kunstgrasveld eind augustus 2020 gerealiseerd is.

    Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn dan melden wij dat via onze kanalen.